Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

Vidensværksted 7. nov. 2013: “PERSONALET som partner!” …hvad skal sygeplejersken, når patienten kan selv?

Personalet som partner - invitation og program

Projektindsatsen “Fra patient til borger” slutter med udgangen af året 2013. Den 7. november afholdes et Vidensværksted på Horsens Kunstmuseum. Her sættes der fokus på personalets rolle i en hverdag, hvor patienten skal være partner i sit eget behandlingsforløb.

I to år har medarbejdere og ledere på hospitalerne i Horsens, Randers og Herning eksperimenteret med, hvordan man i praksis kan tage afsæt i borgeres – patient eller pårørende – egen kapacitet. Undervejs har fokus ændret sig til at tale om Patienten som partner eller Far og mor som partner. Det næste må nødvendigvis være at se på Personalet som partner.

”PERSONALET som partner” er et Vidensværksted forstået på den måde, at vi ikke blot ønsker at fastholde og synliggøre vores hidtidige erfaringer. Vi vil langt hellere være fremadskuende og anvende dem som afsæt til det videre arbejde i hospitalsvæsenet.

Dagen forløber med input fra projektet, værksteder og et afsluttende oplæg v/ Nanne Mik-Meyer, professor ved CBS.

Deltagelse er gratis. Se programmet og et link til tilmelding her.

Reklamer


Skriv en kommentar

Ud af matriklen…og komfortzonen: Medicinsk afdeling rykker ud!

“Det er svært at gøre noget andet end vi plejer. Det kræver mod, og det kan føre os på kant af komfortzonen.” Sådan står der i invitationen til en workshop med titlen “Ud af komfortzonen” som afholdes den 20. juni på Regionshospitalet i Randers.

På hospitalet har Medicinsk afdeling sat sig for at finde nye måder at involvere patienterne på. Workshoppen skal sætte fokus på hvordan man kan arbejde på kanten af komfortzonen, hvorfor det er nødvendigt samt hvilke kompetencer det kræver af fagpersonale.

Som afsæt rykkede mange sygeplejersker i slutningen af 2012 ud af matriklen for at møde borgere i Randers by og spørge til deres oplevelser af hosptialet.

Samtalerne med borgerne tog udgangspunkt i den samme spørgeliste, men  samtalerne kom vidt omkring, og  mange borgere havde noget på hjerte, som de gerne ville bringe videre. I dette dokument har man samlet essensen af samtalerne under en række temaer, overskrifter og citater, som kan give afsæt for det videre arbejde i Medicinsk afdeling.


Skriv en kommentar

Idéer: De 9 bud! Borgerne har talt…! Opsamling på borgersamtaler på biblioteket i april

8 nysgerrige sygeplejersker mødte 3 lørdage i april ca. 60 borgere på Horsens Bibliotek og talte i mange timer med dem om rigtig mange ting… Klik på plakaten her, for at se nogle af de udsagn, borgerne delte.

Sådan noget kommer der megen viden ud af, og her kan du læse om borgernes holdninger til bla.:

 1. Stil krav
 2. Vi vil selv
 3. Tag os alvorligt
 4. Jeg har både gode og dårlige dage
 5. Involvér de pårørende
 6. Livet på stuen – og mine med-patienter
 7. Kommunikation og forventninger
 8. Digitalisering
 9. Hvem har ansvaret?

Se også nogle af de idéer som samtalerne mundede ud i.


Skriv en kommentar

Idéer: “Lav en højskole på sygehuset!” Borgersamtaler på biblioteket – første del

Lørdag den 14. april mødte 4 sygeplejersker fra Hospitalsenheden Horsens op på byens bibliotek for at møde borgere. Formålet var bla. at få sat ord på hvordan sundhedsvæsenet generelt og sygeplejen i særdeleshed i fremtiden i endnu højere grad kan tage afsæt i borgerens egne ressourcer, evner og ønsker. Samtalerne var mange, og indtrykkende var inspirerende og tankevækkende. Her nogle eksempler på udsagn, som hang i luften længe efter lukketid:

“…man skal have lov til at få indflydelse, de skal ikke bare komme og diktere – det er derfor man bliver patientliggjort, så snart man er inde på hospitalet”  –  “Det er værre at være alene, når man er syg – hav blik for, hvad det betyder for min egenkapacitet at jeg er alene”  –  “…en befrielse at kunne lægge ansvaret fra sig, når man bliver indlagt – hvis man har været syg i længere tid og har skullet gøre meget selv derhjemme…”  –  “Giv mig fred den dag, jeg har det specielt dårligt – kan ikke være lige aktiv – ens overskud kører jo op og ned, og I kan ikke forlange det samme af mig hele tiden…”  –  “Snak med os – hør hvad vi siger – i stedet for at have næsen i en tjekliste”

Ideer kom der også nogle af – eksempelvis:

 • Bidrage med sin historie – f.eks. i uddannelsessammenhænge. Kan man blive skrevet op til at blive kontaktet af interesserede, når man forlader hospitalet?  
 • Højskole på sygehus – et sted, hvor man kan får støtte inden man skal hjem – især for de enlige. Et mellemsted, hvor man kan blive tanket op socialt inden man skal hjem
 • Patienter kan hjælpe andre patienter – eller frivillige kan hjælpe…
 • Der skulle komme sygeplejersker på Sprogcentret og fortælle om sundhed og sygdom i DK

Læs også her een af sygeplejerskernes personlige overvejelser efter besøget på biblioteket.

Der vil blive ført “dagbog” på alle tre biblioteksbesøg og lavet en opsamling, som vil blive offentliggjort på denne blog i begyndelsen af maj måned.


Skriv en kommentar

Prøvehandling: Sygeplejersken spørger borgeren – på biblioteket

Nysgerrige sygeplejersker fra Hospitalsenheden Horsens spørger i april borgere på Horsens bibliotek om, hvordan de mener, at borgere i fremtiden kan involveres på nye måder i sundhedsvæsenet. 

Tre lørdage i april 2012 kan besøgende møde nysgerrige sygeplejersker på Horsens Bibliotek. 

Sygeplejerskerne vil gerne høre borgeres tanker og ideer til, hvordan borgere kan involveres på nye måder i sundhedsvæsenet. Der vil blive stillet spørgsmål som:

 • Hvad tror du, man helst selv vil gøre, når man er indlagt på hospitalet?
 • Hvad mener du, at man selv kan gøre inden, man kommer på hospital?
 • Hvad så, når man er blevet udskrevet?
 • Hvad mener du, at de pårørende med fordel kan gøre undervejs?

Sygeplejerskerne har også selv nogle ideer med, og giver en kop kaffe for en snak.

Sygeplejerskerne vil stå på biblioteket i åbningstiden kl. 10-13 på følgende lørdage:

 • Lørdag 14. april 2012
 • Lørdag 21. april 2012
 • Lørdag 28. april 2012

Hent pressemeddelelsen her – og plakaten her.