Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

Interview: Borgeren i midten – og et opgør med traditionel tankegang

Fremtidens hospitalsvæsen står foran kæmpe udfordringer. Mange borgere møder i dag hospitalsvæsenet med klare forventninger om, hvad hospitalet kan og bør gøre for dem. Det sker i en tid, hvor samfundsøkonomien er bremset op, og resurserne reduceret.

Chefsygeplejerske på Hospitalsenheden Horsens, Anne Birte Sparvath, udfolder i dette interview visionen om borgeren som hovedaktør i sit eget liv.

Hør mere om antagelsen om at patienter som “får lov selv” skaber bedre kvalitet, om innovativ sygepleje samt kunsten at stille spørgsmål – til patienten og sin egen faglighed.

Reklamer