Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

Dialogmøde 1 på biblioteket: “Det er medmennesker vi har med at gøre!”

“Kan man overhovedet forvente at syge mennesker kan være samarbejdspartnere?”

“Jeg får præstationsangst, hvis jeg skal sørge for at øge patientens livskvalitet.”

“Har vi magt over andres livskvalitet?”

“Vi har brug for at borgerne er med til at finde ud af, hvad de har brug for.”

“Hvis du vil vide ret meget mere om mennesket, skal du sætte dobbelt så meget tid af. Hvor vil I finde den tid henne?”

“Lad os spørge patienterne!”

Den 8. oktober mødtes 50 borgere og hospitalsmedarbejdere på Horsens bibliotek til en dialog om ansvar, sundhed og sygdom. Aftenen blev et rigtig godt billede på, at der er store følelser og meninger på spil, når rollerne i sundhedsvæsenet – patientens, borgerens og personalets – udfordres.

Læs her opsamlingen fra dialogarrangementet .

Herunder kan du (gen)se en redigeret version af oplæggene fra hhv. Ann Dahy, kredschef i DSR og Preben Kok, hospitalspræst i Vejle.

Ann Dahy: patienten som samarbejdspartner – et smukt ønske, men er det muligt?


Sygehuspræst Preben Kok: Godt at vi har fået magtesløsheden tilbage!

Reklamer


Skriv en kommentar

Ansvar og fremtidens sundhedsvæsen – borgermøder på Horsens Bibliotek i oktober

Ansvar – hvad vil det sige at tage ansvar? Et nyt paradigme er på vej i sundhedsvæsenet, hvor vi som borgere mere aktivt ønsker og inviteres til at tage ansvar. Een af grundene er, at vi har et velfærdssamfund, der helt har taget over. Og at vi har et sundhedsvæsen, der er endt med at tage ansvaret fra borgerne og har gjort dem til passive patienter. Men kan man tage ansvar for sin egen sundhed? Og hvem har ansvaret for, at man bliver rask, når man er syg? Hvordan spiller patient, borger og de sundhedsfaglige bedst sammen i fremtidens sundhedsvæsen?

I forbindelse med initiativet “Fra patient til borger” inviterer Hospitalsenheden Horsens til dialog mellem borgere og sundhedsfaglige på Horsens Bibliotek.

De 2 arrangementer indledes af et oplæg og afsluttes omkring bordene med en dialog mellem borgere og sundhedspersonale.
Ved hvert arrangement deltager mellem 20 og 40 medarbejdere fra hospitalet i dialogen med borgere.
Mandag den 8. oktober kl. 18.30-21.00
”Kan vi tage ansvar for det hele?”
Indledning v/Sygehuspræst Preben Kok, Vejle og Kredschef Ann Dahy, Dansk Sygeplejeråd

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00-21.30
”Ansvar i fremtidens sundhedvæsen”
v/Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens

Se mere om indholdet de to aftener på: http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/presse/nyheder/visnyhed?visNyhed=114597