Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

Nudging i tryksårsscreening: Ændret default skaber færre trykskader

Af Anne Sofie Bomholt Pedersen, TopNudge og udviklingssygeplejerske på Anæstesiologisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens

I forbindelse med arbejdet med at forebygge trykskader hos patienterne på Hospitalsenheden Horsens, har intensiv afsnit ændret strategi på området – inspireret af nudging-principper.

I lang tid har vi risiko-screenet patienterne i intensiv afsnit, i forhold til hvilken madras de skulle ligge på for at forebygge trykskader. Til nogen frustration hos teamet havde vi stadig en forekomst af trykskader der ikke matchede vores mål.

I januar måned besluttede vi at gøre arbejdsgangen mere simpel. Vi ændrede default-indstillingen, så alle patienter i intensiv afsnit som udgangspunkt betragtes som værende i meget høj risiko for trykskader og derfor får den bedst mulige trykskadeforebyggende madras ved ankomsten i afsnittet.

I samme periode (siden januar) har vi reduceret forekomsten af trykskader, så der nu er gået mere end 50 dage uden en madras-relateret trykskade i intensivt afsnit.

Reklamer


Skriv en kommentar

Inspiration: “I Kina går de med hat…”

Kan vi lære noget af den måde man regulerer adfærden hos 1,4 mia. mennesker på i Kina?

Kit Lykketoft er antropolog hos Mindlab, som er en tværministeriel innovationsenhed, der involverer borgere og virksomheder i at udvikle nyskabende offentlige løsninger. Hun har besøgt Kina og gjort sig nogle tanker om dette – med et smil. Læs mere her.


Skriv en kommentar

Nudging i indkaldelsen: Breve borgere kan læse, forstå og følge

Af Louise Bang Grode, TopNudge og udviklingssygeplejerske på Anæstesiologisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens

Da mange patienter ikke møder 100% velforberedte til dagkirurgisk operation, har vi besluttet os for at se om nudging kan ændre på dette.

De officielle indkaldelsesbreve, hospitalet sender ud, er ofte meget ”snørklede”, uden billeder og farver og bestemt ikke let tilgængelig læsning. Derfor har vi lavet et helt nyt indkaldelsesbrev formuleret ud fra nudging-principper. Dvs. i et enkelt og direkte sprog, med farver og billeder samt en tjekliste, som guider patienten til at møde velforberedt på det rigtige sted.

Brevet har vi testet af på 6 patienter, som fik begge breve tilsendt. Efterfølgende har vi fået deres direkte feedback. Patienterne var meget positive omkring det nye brev og lagde især mærke til billeder og tjekliste som noget meget nyttigt. Vi fik samtidig idéer fra patienterne til andre ting der gerne måtte stå i brevet. Det retter vi nu til og laver en ny test – denne gang på flere patienter og håber dermed at stå med et færdigt brugbart brev, som kan komme patienterne til gode snart.Indkaldelser - fælles

Der er stor forskel på det traditionelle og det nudging-tilpassede indkaldelsesbrev


Skriv en kommentar

Personaleweb.dk: Medarbejdere og patienter får et kærligt skub

Personaleweb.dk har interviewet medarbejdere og ledere på Hospitalsenheden Horsens og skriver:

“Hospitalsenheden Horsens har introduceret metoden ‘Nudging’ for at påvirke medarbejdere og patienter til at handle, som de i virkeligheden gerne selv vil. Det skal hjælpe patienter til at møde til tiden, medarbejdere til at tage trappen og pårørende til at hjælpe mere til.”

Læs hele artiklen her.

Nudging er en del af personalepolitikken i Hospitalsenheden i Horsens Kommune. Skilte opfordrer til at tage trappen.


Skriv en kommentar

Nudging – en ny dør til patientinddragelse

På hospitalerne i Horsens, Herning og Randers arbejder vi i projektet “Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje” med at finde nye veje til at anvende patienter og pårørendes egne ressourcer i behandlingen.

Siden oktober 2012 har  vi derfor arbejdet med nudging-metoden som et redskab til at bringe patienter og pårørendes egne ressourcer mere i spil i den kliniske hverdag på hospitalerne. Læs mere om dette andetsted på denne blog.

Nu har vi gjort os de første erfaringer og herunder kan du på ca. 7 minutter danne dig et indtryk af de erfaringer vi har gjort os – og det vi indledningsvist mener at have lært af det.

Selvom vi indtil nu blot har taget nogle enkle eksperimenterende skridt udi nudging-metoden, er vi dog stolte over at åbnet en ny dør ind i opgaven med at nytænke patientens og den pårørendes rolle i den kliniske hverdag på hospitalerne.


Skriv en kommentar

Nudging på hospitaler i Horsens, Herning og Randers – se idéerne her…

Godt 20 personaler fra Hospitalsenheden Horsens har sammen med gæster fra Børneafdelingen på Hospitalsenheden Vest i Herning og Medicinsk afd. på Regionshospitalet Randers i november og december gennemgået en indledende træning i nudging-metoden.
Det er der kommet nogle spændende idéer ud af, som i øjeblikket prøves af på hospitalet.
Instruktør Line Groes fra IS IT A BIRD har på denne blog-post gjort status: http://isitabird.dk/nudging-2/nudging-pa-hospitalet-i-horsens/

I februar 2013 optages en film med eksempler og erfaringer fra de første nudging-prøvehandlinger i Horsens. Den følger senere.

test af prototypertest af prototyper


Skriv en kommentar

Nudging på hospitalet: Et kærligt puf med en stor effekt!

Hvordan inviterer personalet i sundhedsvæsenet borgeren til at anvende sin egen kapacitet?

Metoden “nudging” høres ofte nævnt som et brugbart værktøj til netop dette. Ved nudging forståes populært sagt: Et lille puf der påvirker menneskers adfærd i en ønsket retning – uden at begrænse deres valgmuligheder.

For at gøre det helt konkret, gør man på Hospitalsenheden Horsens nu klar til at træne 25 medarbejdere i metoden. De skal være TopNudges i sundhedsvæsenet. På tværs af fagligheder inviterer man derfor medarbejdere til inspirationsoplæg om metoden og derefter samles et pionérteam, som skal trænes i metoden og forsøge sig med nudging i hverdagen igennem enkle prøvehandlinger.

Efter prøveperioden skal de 25 dele deres erfaringer med resten af hospitalet.

Du kan læse mere om forløbet i denne præsentation.

I samarbejde med Line Groes fra IS IT A BIRD har hospitalet fået produceret en lille tre-minutters video for at introducere medarbejdere til begrebet. Så vidt vides er det den første af sin art herhjemme. Se den lige her.


1 kommentar

Inspiration: Fra leverandør til facilitator

Nytænkning af den offentlige sektor handler i høj grad om at nytænke det offentliges rolle. Et af svarene er at se det offentlige som facilitator frem for klassisk leverandør af serviceydelser. Præcis som vi kender det fra mødregrupper, hvor det offentlige formidler kontakt, men borgerne selv producerer den ydelse, som de har brug for. Kan vi få mere mødregruppe ind i den offentlige sektor?

Line Groes fra Isitabird giver her et bud på, hvordan vi får borgeren til at hjælpe os med at levere vores ydelse – med glæde…

http://isitabird.dk/offentlig-innovation/fra-leverandor-til-facilitator/