Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

Værktøj: Hvis du deler dit problem – så kan andre dele deres viden!

I videnssamfundet er vidensudvikling centralt. Men langt mere vigtigt er det at få delt den kendte viden og få den investeret i reel innovativ opgaveløsning.

…og det er svært!

På Hospitalsenheden Horsens testes nu et lille værktøj, som skal sætte fokus på videndeling – baseret på ikke-viden…  Problemer om man vil!

I praksis fokuserer du på, om du sidder inde med en udfordring, en opgave eller et problem, som du ikke selv har et klart svar på. Du formulerer udfordringen som et spørgsmål på en stafet-skabelon – se den her.

Udfordringsstafet - prototypeLæg den klargjorte stafet i et lille pap-rør (…dem i midten af poserne i frugt- og grøntafdelingen i Netto!) som bruges som en depeche.

Giv den videre til en kollega, en chef, en nabo eller en helt fjerde – som igen giver den videre, og sådan gives depechen videre et par gange mere.

Derefter vender den tilbage til dig med helt andre – helt nye og måske direkte brugbare indspark til din udfordring.

Udover det praktiske ligger opgaven for dig i at:

  1. Tage dig mod til at fortælle andre, at der faktisk er ting, du ikke har et svar på!
  2. Forholde dig åbent til at anvende de input du får tilbage

 

Værdifuld innovation starter altid med et reelt problem, som ingen har svaret på endnu! God arbejdslyst…

Reklamer


Skriv en kommentar

Prøvehandling: Et dynamisk samarbejde mellem forældre og sundhedspersonale

Projekt ”Far og mor som partnere” er sat i søen af Børneafdelingen ved Hospitalsenheden Vest i Herning.

I styregruppen bag sidder både forældre til børn, der har været på Børneafdelingen i den ene eller anden sammenhæng, ledere og medarbejdere fra alle afsnit i Børneafdelingen, samt repræsentanter fra alle medarbejdergrupper. Det er på mange måder en umage gruppe – men det er en konstellation, der har vist sig at virke!

Der er en forrygende dynamik i gruppen, og diskussionerne er præget af enorm energi og en vilje til at ville lytte til og forstå hinandens perspektiver. På den måde er styregruppen i sig selv blevet en prøvehandling på, hvordan man kan skabe det gode forældresamarbejde. Når personalet hører forældrene fortælle om deres oplevelser og deres forslag til, hvordan man kunne gøre tingene på en anden måde, så fører det rent faktisk til ændringer i deres praksis, og når forældrene på deres side lytter til personalets oplevelser, så ser de også egne erfaringer i et nyt lys.

At inddrage patienter/pårørende og medarbejdere i et ligeværdigt samarbejde har derfor i dette projekt vist sig at være kernen i at flytte på kulturen.

Her kan du læse mere om projektet og følge de nyhedsbreve, der løbende udgives fra projektet i Herning.


2 kommentarer

Inspiration: “Jamen, vi har ikke tid!” …innovation i hverdagen

Drift fylder rigtig meget i en travl hverdag, og kan medvirke til at både ledelse og medarbejdere mister evnen til at se innovationsmulighederne, selv når de ligger lige for.

Katrine Schumann, direktør i rådgivningsvirksomheden Communicate2innovate, viser dig her, hvordan du skaber rammerne for innovation i en travl hverdag.

http://www.lederweb.dk/Strategi/Innovation/Artikel/94837/Sadan-skaber-du-rammerne-for-innovation-i-en-travl-hverdag


Skriv en kommentar

Inspiration: Fra What til Why – hvad er Sagen i sundhedsvæsenet?

En bevægelse er en organisation med en sag, og kan kendes på at:

  1. Den sætter sagen over driften
  2. Den opfatter interessenter (evt. også konkurrenter…) som partnere i jagten på sagen
  3. Den består som organisation ikke blot af de, der får løn for det, men af ALLE dem, der sympatiserer med sagen
  4. Den skaber værdi SAMMEN med kunden/brugeren – og ikke blot FOR dem – så alle opnår øget værdi

Spejderbevægelsen er eksempelvis ikke længere verdens største ungdomsorganisation, der giver unge mulighed for gode og meningsfulde fritidsaktiviteter som de lærer noget af…

Nej: “Scouting is the greatest leadership development programme on earth! …We graduate more young people into leadership than the 1000 largest business schools in the world. We develop the leaders of tomorrow.”

Sådan formulerer Lars Kolind det i et nyligt oplæg, og spørger hvad du helst vil være en del af?

Grundfos er også i en transformation fra at være en pumpefabrik til at være en bevægelse der skaber rent vand og energibesparelser.

Ligeså ændrede Oticon i sin tid fokus fra at sælge høreapparater til at levere øget livskvalitet for hørehæmmede.

Så bevægelsen sætter sin sag (…sit “why”) foran sit produkt (…sit “what”).

Eksemplerne er mange, og vi bør ledes til at spørge:

Hvad er sundhedsvæsenets sag, som vil hjælpe sundhedsprofessionelle til at løfte perspektivet fra handlingen (what): “Vi sikrer faglig kvalitet i behandlingen af fysiske og psykiske lidelser” til sagen (why): …?

Så: Hvad er sundhedsvæsenets sag? Hvad er dit bud? Skriv det her – og nu…

Imellemtiden kan Kolinds indlæg give dig et konkret bud på, hvorfor dette er den bedste strategi i vores samfund i dag – og hvordan du kommer i gang i din hverdag…


Skriv en kommentar

Inspiration: En bevægelse starter med de første efterfølgere…

“Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje” er en nytænkende bevægelse i sundhedsvæsenet, og har sit udspring i visionen:

At fremtidens sygepleje tager afsæt i borgerens egen kapacitet

Bevægelsen og visionen har rødder på Hospitalsenheden Horsens i Region Midtjylland, men drømmen om at borgere og velfærdssamfundet skaber værdi sammen, lever allerede mange steder i det offentlige Danmark.

Vi ønsker med dette initiativ at være et bidrag til den store bevægelse og håber, du vil følges med os og blive udfordret af en nytænkende bevægelse i sundhedsvæsenet.

Du vil i løbet af februar og marts 2012 begynde at se meget mere på denne blog om baggrunden, ambitionerne, personerne, metoderne, værktøjerne og resultaterne.