Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

Forflytning: Nytænkning flytter patienter – og ansatte

Vibeke Sennels“I sundhedssektoren har vi fokus på at hjælpe patienterne i enhver situation. Men al erfaring og forskning viser, at mere aktive patienter ofte er mere tilfredse patienter, og at nogle af dem ligefrem kan blive hurtigere raske” forklarer Vibeke Sennels fra Terapiafdelingen på Hospitalsenheden Horsens. Hun er projektleder på en indsats målrettet hospitalets forflytningsvejledere kaldet “Fra patient til borger i forflytninger”.

Derfor er udvikling af forflytningsområdet ikke kun et arbejde med at flytte borgerne fra et sted til et andet på nye måder. Det handler i høj grad også om at flytte medarbejderes vaner og syn på opgaven. Den 12. september var Hospitalsenheden Horsens’ forflytningsvejledere samlet for at præsentere erfaringer samt eksempler på nye måder at forflytte og mobilisere borgere på.

Projektet er een af flere indsatser, der skal realisere hospitalsenhedens nye strategi med fokus på Patienten som Partner.

Godt 40 forflytningsvejledere bærer sammen med en styregruppe en række prøvehandlinger, der skal afsøge nye veje i forflytninger. Det erklærede mål er: At  patienter med lav funktionsevne er ude af sengen og aktive i løbet af dagen – mere end vi tror det er muligt!

Blandt prøvehandlingerne, som blev præsenteret på temadagen, var bl.a. et forsøg på Medicinsk Afdeling med at få patienter med blodprop i hjernen til at gå i eget tøj. Forsøget er gennemført med henblik på at få patienterne til at føle sig mindre syge og mere tæt på deres hverdagsliv. Men sidegevinsten har været, at patienterne også har haft mere lyst til at samles i opholdsstuerne.

På Intensiv Afsnittet fortalte forflytningsvejlederne bl.a. om brugen af en sengecykel med stor succes. Selv meget dårlige patienter har haft gavn af at bruge cyklen bl.a. en patient, som cyklede 34 km på en dag!

Forflytningsvejlederne arbejder nu videre med prøvehandlingerne og mødes igen til februar for at udveksle erfaringer.

Læs mere om projektet og temadagen på denne nyhed fra hospitalets intranet.

Reklamer


Skriv en kommentar

Nudging på hospitalet: Et kærligt puf med en stor effekt!

Hvordan inviterer personalet i sundhedsvæsenet borgeren til at anvende sin egen kapacitet?

Metoden “nudging” høres ofte nævnt som et brugbart værktøj til netop dette. Ved nudging forståes populært sagt: Et lille puf der påvirker menneskers adfærd i en ønsket retning – uden at begrænse deres valgmuligheder.

For at gøre det helt konkret, gør man på Hospitalsenheden Horsens nu klar til at træne 25 medarbejdere i metoden. De skal være TopNudges i sundhedsvæsenet. På tværs af fagligheder inviterer man derfor medarbejdere til inspirationsoplæg om metoden og derefter samles et pionérteam, som skal trænes i metoden og forsøge sig med nudging i hverdagen igennem enkle prøvehandlinger.

Efter prøveperioden skal de 25 dele deres erfaringer med resten af hospitalet.

Du kan læse mere om forløbet i denne præsentation.

I samarbejde med Line Groes fra IS IT A BIRD har hospitalet fået produceret en lille tre-minutters video for at introducere medarbejdere til begrebet. Så vidt vides er det den første af sin art herhjemme. Se den lige her.