Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

“Vi hører efter…”: Når dialog, forventninger og tryghed bliver til en kultur på en børneafdeling

Børneafdelingen på Hospitalsenheden Vest i Herning har i det seneste år forpligtet sig på at arbejde på to ting:Forældreworkshop 2 - juni 2012

  1. At skabe tryghed for forældre til syge børn på afdelingen
  2. At gøre det sammen med forældrene

 

Afdelingen har hele tiden haft for øje, at arbejdet med at udvikle afdelingen skal baseres på et tillidsfuldt og gensidigt inspirerende samarbejde med forældre. Man er lykkedes så godt med dette, at man allerede efter et enkelt år kan sige, at indsatsen har påvirket kulturen på afdelingen.

“I styregruppen er der stor enighed om, at det væsentlige er at fortsætte det kulturarbejde, vi har skubbet i gang med projektet – en kultur der siger ’Vi hører efter’. For at det skal lykkes, må der fortsat være en tæt og ligeværdig dialog mellem forældre og sundhedsfaglige, og derfor arbejder vi nu med at lave et slags dialogråd med deltagelse af både forældre og personale fra Børneafdelingen. Grundtesen for arbejdet er, at børn og forældre får den bedste behandling på Børneafdelingen, hvis man lytter til dem og samtidig holder fast i fagligheden, og vi arbejder nu med at trække de store penselstrøg for formen på og opgaven for et sådant råd.” – fra nyhedsbrev maj 2013

Læs om dette og følgende emner i det seneste nyhedsbrev fra Børneafdelingen på hospitalet i Herning:

  • Nyt feltstudie om overgangen mellem neonatal afdelingerne i Skejby og Herning
  • At se nogen der er på den anden side – nyt tiltag hvor forældre på C1 mødes med tidligere indlagte forældre
  • Hvad giver tryghed for familien med et febersygt barn med en kort indlæggelse på C2?
  • Feltstudie i Børneambulatoriet: Forberedelse, forventningsafstemning og samspil mellem familier og personale ifm. konsultationen
  • Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) – ny prøvehandling i Børneambulatoriet
  • Blodprøvetagning på børn set med forældrenes øjne
  • Brugerinddragelse på Børneafdelingen når projektperioden slutter?

Læs også tidligere nyhedsbreve fra Børneafdelingen her.

Reklamer


Skriv en kommentar

Prøvehandling: Far og mor som partnere

På Hospitalsenheden Vest i Herning udvikler Børneafdelingen samarbejdet mellem forældre, børn og personale.

I juni inviterede Børneafdelingen forældre til tre workshops for at sætte fokus på udviking af samarbejdet mellem forældre, børn og personale. De tre workshops er starten på et projekt, hvor Børneafdelingen arbejder frem mod at se forældrene som partnere i samarbejdet om behandling og pleje af børnene.

Læs mere om indsatsen på Børneafdelingens hjemmeside, og se opsamlingen fra de tre workshops her.