Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

“Jeg er specialist i mig” – en borgers tanker og oplevelser efter dialogmøde

En borger, der deltog på dialogmødet på Horsens bibliotek den 30. oktober havde efterfølgende noget på hjerte. På vores opfordring har borgeren her delt sine tanker:

Herved mine tanker og oplevelser i forbindelse med arrangement på Horsens Bibliotek den 30.10.2012.

Jeg deltog som borger/patient.

Jeg syntes at det var et rigtig spændende oplæg, men da det kom til diskussionen ved bordene oplevede jeg, at det sundhedsfaglige personale var meget dårlige til at lytte men mere optaget af at fortælle/forsvare den måde man opfatter borger/patienter i dag, i stedet for at nytænke hvordan man fremad kan inddrage borger/patienter.

Er det muligt at en patient kan være medbestemmende/medansvarlig i en behandling eller et behandlingsforløb?

Jeg mener ja, i mange situationer, men det kræver at der en god diaglog/information der  giver patienten mulighed for at deltage aktiv i egen helbredelse, altså en eller flere samtaler hvor det sundhedsfaglige personale giver sig tid til at udøse af deres viden, på en for menigmand forståelig måde.

Det sundhedsfaglige personale er specialister i sygdomme og behandlinger,  jeg er specialist i mig.

Jeg har jo i forvejen det fulde ansvar for mig selv og min sundhed, når jeg ikke fejler noget, hvorfor skal jeg ikke være medansvarlig hvis jeg bliver syg?

Jeg har selv i mange år desværre været “kunde i butikken” og har oplevet, at det er meget få der magter at kommunikere på en måde, så man som borger/patient har en reel mulighed for at få medansvar/medindflydelse.  Ofte oplever man som patient, at der arbejdes ud fra en på forhånd bestemt facitliste.

Jeg hørte en der nævnte begrebet KRAM og jeg bliver spurgt om mine kostvaner, rygevaner, alkoholvaner og motionsvaner, stort set hver gang jeg har været til kontrol/samtale, har svaret det samme hver gang, men er aldrig blevet tilbudt støtte/hjælp til at ændre de uhensigtsmæssig vaner, hvorfor bruge tid på at spørge??

Jeg tror, at det sundhedsfaglige personale i fremtiden vil blive mødt af borgere/patienter der kommer med en viden om egen sygdom,  eller i mange tilfælde tror de har en viden, ofte fra Internettet hvor der findes mange muligheder for at hente meget generelle oplysninger, hvordan vil sundhedsvæsnet takle disse mennesker i fremtiden, hvis de ikke bliver bedre til at kommunikerer ?

Jeg syntes det er positivt at der er nogen der tør inddrage borgere og menigmand og ønsker Jer held og lykke med projektet.

Med venlig hilsen

En engageret borger

Borgeren har ønsket at forblive anonym, men navnet er os bekendt. Vi siger tak for de åbne og ærlige tanker, der er delt her…

Reklamer


Skriv en kommentar

Dialogmøde 2: “Ansvar: Vil vi af med det, og kan patienterne tage det?”

Nogenlunde sådan lød overskriften, da Hospitalsenheden Horsens den 30. oktober endnu engang inviterede både borgere og fagpersonale til, på byens bibliotek, at komme med bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan se ud, når patienterne er partnere og ikke alene passive modtagere. Endnu engang var det et arrangement, der – heldigvis – resulterede i flere spørgsmål end svar.

Læs her en opsamling af debatten på aftenen.

Se herunder en redigeret opsamling af debatoplægget fra Jørgen Schøler Kristensen, cheflæge på hospitalsenheden.


Skriv en kommentar

Dialogmøde 1 på biblioteket: “Det er medmennesker vi har med at gøre!”

“Kan man overhovedet forvente at syge mennesker kan være samarbejdspartnere?”

“Jeg får præstationsangst, hvis jeg skal sørge for at øge patientens livskvalitet.”

“Har vi magt over andres livskvalitet?”

“Vi har brug for at borgerne er med til at finde ud af, hvad de har brug for.”

“Hvis du vil vide ret meget mere om mennesket, skal du sætte dobbelt så meget tid af. Hvor vil I finde den tid henne?”

“Lad os spørge patienterne!”

Den 8. oktober mødtes 50 borgere og hospitalsmedarbejdere på Horsens bibliotek til en dialog om ansvar, sundhed og sygdom. Aftenen blev et rigtig godt billede på, at der er store følelser og meninger på spil, når rollerne i sundhedsvæsenet – patientens, borgerens og personalets – udfordres.

Læs her opsamlingen fra dialogarrangementet .

Herunder kan du (gen)se en redigeret version af oplæggene fra hhv. Ann Dahy, kredschef i DSR og Preben Kok, hospitalspræst i Vejle.

Ann Dahy: patienten som samarbejdspartner – et smukt ønske, men er det muligt?


Sygehuspræst Preben Kok: Godt at vi har fået magtesløsheden tilbage!


Skriv en kommentar

Ansvar og fremtidens sundhedsvæsen – borgermøder på Horsens Bibliotek i oktober

Ansvar – hvad vil det sige at tage ansvar? Et nyt paradigme er på vej i sundhedsvæsenet, hvor vi som borgere mere aktivt ønsker og inviteres til at tage ansvar. Een af grundene er, at vi har et velfærdssamfund, der helt har taget over. Og at vi har et sundhedsvæsen, der er endt med at tage ansvaret fra borgerne og har gjort dem til passive patienter. Men kan man tage ansvar for sin egen sundhed? Og hvem har ansvaret for, at man bliver rask, når man er syg? Hvordan spiller patient, borger og de sundhedsfaglige bedst sammen i fremtidens sundhedsvæsen?

I forbindelse med initiativet “Fra patient til borger” inviterer Hospitalsenheden Horsens til dialog mellem borgere og sundhedsfaglige på Horsens Bibliotek.

De 2 arrangementer indledes af et oplæg og afsluttes omkring bordene med en dialog mellem borgere og sundhedspersonale.
Ved hvert arrangement deltager mellem 20 og 40 medarbejdere fra hospitalet i dialogen med borgere.
Mandag den 8. oktober kl. 18.30-21.00
”Kan vi tage ansvar for det hele?”
Indledning v/Sygehuspræst Preben Kok, Vejle og Kredschef Ann Dahy, Dansk Sygeplejeråd

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00-21.30
”Ansvar i fremtidens sundhedvæsen”
v/Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens

Se mere om indholdet de to aftener på: http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/presse/nyheder/visnyhed?visNyhed=114597


Skriv en kommentar

Idéer: De 9 bud! Borgerne har talt…! Opsamling på borgersamtaler på biblioteket i april

8 nysgerrige sygeplejersker mødte 3 lørdage i april ca. 60 borgere på Horsens Bibliotek og talte i mange timer med dem om rigtig mange ting… Klik på plakaten her, for at se nogle af de udsagn, borgerne delte.

Sådan noget kommer der megen viden ud af, og her kan du læse om borgernes holdninger til bla.:

 1. Stil krav
 2. Vi vil selv
 3. Tag os alvorligt
 4. Jeg har både gode og dårlige dage
 5. Involvér de pårørende
 6. Livet på stuen – og mine med-patienter
 7. Kommunikation og forventninger
 8. Digitalisering
 9. Hvem har ansvaret?

Se også nogle af de idéer som samtalerne mundede ud i.


Skriv en kommentar

Idéer: Skal jeg også tage ansvar for mine medpatienter…? Borgersamtaler på biblioteket – anden del

Lørdag den 21. april var der igen nysgerrige sygeplejersker på biblioteket for at tale med borgerne om, hvad man som borger selv kan bidrage med, når man er i kontakt med sundhedsvæsnet. Som sidst kom der mange gode input og udsagn som:

 ” I skal stille flere krav til os – opfordre os til at gøre mere selv og gøre det legalt, så vi ved, at det sådan det er”- ”Jeg bliver simpelthen passiv, når der pludselig sker noget – vigtigt at jeg ved, hvad der sker og hvad jeg skal” – ”Jeg oplevede at blive mødt med mistro – og man er jo lidt underlegen overfor personalet” – ”Vigtigt at få information om, hvem jeg skulle kontakte, hvis min situation ændrede sig, det er et stort system, man pludselig befinder sig i” –Man vil nødig være til besvær og være et brokkehoved, fordi man er nødt til at ringe

Denne lørdag kom der også ideer og anbefalinger, som:

 • Det er godt at møde borgeren på neutral grund, fordi de måske vil være mere åbne og direkte i deres udsagn. Det kunne være en ide at møde borgerne på denne måde med mellemrum, fordi vi som sygeplejersker for udbytte af det. Måske det ligefrem skulle være en del af uddannelsesforløbet, at de studerende skulle ud og møde borgerne, enten som her på biblioteket, men det kunne også være i et indkøbscenter eller andre steder, hvor borgere kommer i deres dagligdag

 Og et svært dilemma:

 • Et nyt perspektiv på ideen fra sidste lørdag om, at patienter kan hjælpe andre patienter – en borger fortalte, at man kan komme i et dilemma, når man ligger på en flersengsstue, fordi man jo følger og er vidne til, hvad de andre gør. Men hvordan skal man stille sig, når man hører en ”nabo” fortælle personalet noget, man ved ikke er rigtigt? Skal man fortælle, hvad man ved, fordi det kan have betydning for ”naboens” situation eller skal man bare lade være med at blande sig? Skal man tage ansvar også for sine medpatienter?

Læs også egne optegnelser og overvejelser fra hhv. afdelingssygeplejerske Laila Påske og oversygeplejerske Kate Meller Gram-Hansen som deltog i ca. 20 samtaler med borgere den 21/4.


Skriv en kommentar

Idéer: “Lav en højskole på sygehuset!” Borgersamtaler på biblioteket – første del

Lørdag den 14. april mødte 4 sygeplejersker fra Hospitalsenheden Horsens op på byens bibliotek for at møde borgere. Formålet var bla. at få sat ord på hvordan sundhedsvæsenet generelt og sygeplejen i særdeleshed i fremtiden i endnu højere grad kan tage afsæt i borgerens egne ressourcer, evner og ønsker. Samtalerne var mange, og indtrykkende var inspirerende og tankevækkende. Her nogle eksempler på udsagn, som hang i luften længe efter lukketid:

“…man skal have lov til at få indflydelse, de skal ikke bare komme og diktere – det er derfor man bliver patientliggjort, så snart man er inde på hospitalet”  –  “Det er værre at være alene, når man er syg – hav blik for, hvad det betyder for min egenkapacitet at jeg er alene”  –  “…en befrielse at kunne lægge ansvaret fra sig, når man bliver indlagt – hvis man har været syg i længere tid og har skullet gøre meget selv derhjemme…”  –  “Giv mig fred den dag, jeg har det specielt dårligt – kan ikke være lige aktiv – ens overskud kører jo op og ned, og I kan ikke forlange det samme af mig hele tiden…”  –  “Snak med os – hør hvad vi siger – i stedet for at have næsen i en tjekliste”

Ideer kom der også nogle af – eksempelvis:

 • Bidrage med sin historie – f.eks. i uddannelsessammenhænge. Kan man blive skrevet op til at blive kontaktet af interesserede, når man forlader hospitalet?  
 • Højskole på sygehus – et sted, hvor man kan får støtte inden man skal hjem – især for de enlige. Et mellemsted, hvor man kan blive tanket op socialt inden man skal hjem
 • Patienter kan hjælpe andre patienter – eller frivillige kan hjælpe…
 • Der skulle komme sygeplejersker på Sprogcentret og fortælle om sundhed og sygdom i DK

Læs også her een af sygeplejerskernes personlige overvejelser efter besøget på biblioteket.

Der vil blive ført “dagbog” på alle tre biblioteksbesøg og lavet en opsamling, som vil blive offentliggjort på denne blog i begyndelsen af maj måned.


Skriv en kommentar

Prøvehandling: Sygeplejersken spørger borgeren – på biblioteket

Nysgerrige sygeplejersker fra Hospitalsenheden Horsens spørger i april borgere på Horsens bibliotek om, hvordan de mener, at borgere i fremtiden kan involveres på nye måder i sundhedsvæsenet. 

Tre lørdage i april 2012 kan besøgende møde nysgerrige sygeplejersker på Horsens Bibliotek. 

Sygeplejerskerne vil gerne høre borgeres tanker og ideer til, hvordan borgere kan involveres på nye måder i sundhedsvæsenet. Der vil blive stillet spørgsmål som:

 • Hvad tror du, man helst selv vil gøre, når man er indlagt på hospitalet?
 • Hvad mener du, at man selv kan gøre inden, man kommer på hospital?
 • Hvad så, når man er blevet udskrevet?
 • Hvad mener du, at de pårørende med fordel kan gøre undervejs?

Sygeplejerskerne har også selv nogle ideer med, og giver en kop kaffe for en snak.

Sygeplejerskerne vil stå på biblioteket i åbningstiden kl. 10-13 på følgende lørdage:

 • Lørdag 14. april 2012
 • Lørdag 21. april 2012
 • Lørdag 28. april 2012

Hent pressemeddelelsen her – og plakaten her.