Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik


Skriv en kommentar

Inspiration: Fra What til Why – hvad er Sagen i sundhedsvæsenet?

En bevægelse er en organisation med en sag, og kan kendes på at:

  1. Den sætter sagen over driften
  2. Den opfatter interessenter (evt. også konkurrenter…) som partnere i jagten på sagen
  3. Den består som organisation ikke blot af de, der får løn for det, men af ALLE dem, der sympatiserer med sagen
  4. Den skaber værdi SAMMEN med kunden/brugeren – og ikke blot FOR dem – så alle opnår øget værdi

Spejderbevægelsen er eksempelvis ikke længere verdens største ungdomsorganisation, der giver unge mulighed for gode og meningsfulde fritidsaktiviteter som de lærer noget af…

Nej: “Scouting is the greatest leadership development programme on earth! …We graduate more young people into leadership than the 1000 largest business schools in the world. We develop the leaders of tomorrow.”

Sådan formulerer Lars Kolind det i et nyligt oplæg, og spørger hvad du helst vil være en del af?

Grundfos er også i en transformation fra at være en pumpefabrik til at være en bevægelse der skaber rent vand og energibesparelser.

Ligeså ændrede Oticon i sin tid fokus fra at sælge høreapparater til at levere øget livskvalitet for hørehæmmede.

Så bevægelsen sætter sin sag (…sit “why”) foran sit produkt (…sit “what”).

Eksemplerne er mange, og vi bør ledes til at spørge:

Hvad er sundhedsvæsenets sag, som vil hjælpe sundhedsprofessionelle til at løfte perspektivet fra handlingen (what): “Vi sikrer faglig kvalitet i behandlingen af fysiske og psykiske lidelser” til sagen (why): …?

Så: Hvad er sundhedsvæsenets sag? Hvad er dit bud? Skriv det her – og nu…

Imellemtiden kan Kolinds indlæg give dig et konkret bud på, hvorfor dette er den bedste strategi i vores samfund i dag – og hvordan du kommer i gang i din hverdag…

Reklamer


Skriv en kommentar

Inspiration: En bevægelse starter med de første efterfølgere…

“Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje” er en nytænkende bevægelse i sundhedsvæsenet, og har sit udspring i visionen:

At fremtidens sygepleje tager afsæt i borgerens egen kapacitet

Bevægelsen og visionen har rødder på Hospitalsenheden Horsens i Region Midtjylland, men drømmen om at borgere og velfærdssamfundet skaber værdi sammen, lever allerede mange steder i det offentlige Danmark.

Vi ønsker med dette initiativ at være et bidrag til den store bevægelse og håber, du vil følges med os og blive udfordret af en nytænkende bevægelse i sundhedsvæsenet.

Du vil i løbet af februar og marts 2012 begynde at se meget mere på denne blog om baggrunden, ambitionerne, personerne, metoderne, værktøjerne og resultaterne.