Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik

Visionen

Vision for sygeplejen på Hospitalsenhed Horsens 2012 – 2014

Et paradigmeskifte er på vej. Vi ser flere og flere patienter, der aktivt møder sundhedsvæsenet med kompetente forventninger. De fokuserer på egen behandling og underbygger deres ønsker med et kendskab samt en parathed til at bruge de nyeste teknologiske fremskridt.

Deres sociale relationer er stærke, de har netværk og kompetencer, også under sygdom. De viser os kort og godt, at de tager ansvar.

Det giver anledning til selvransagelse. Overser vi, at patienten også er en borger, der kan og vil tage ansvar for sin egen situation? Overser vi, at patienten kan meget mere, end vi tror og i forlængelse heraf også meget mere, end de selv tror, at de kan?

Hvad nu hvis vi startede med at ændre sprogbrug og fremover taler om borgere frem for patienter?

Hvad nu hvis vi hjælper paradigmeskiftet på vej og dermed bidrager til at skabe merværdi for både borger og samfund? Det vil kunne medvirke til et andet og måske endnu større paradigmeskifte. Et hvor samfundets syn på ansvarsfordelingen i sundhedsvæsenet ændrer sig, fordi borgernes forventninger til os og vores måde at møde borgerne på ændres.

Det er derfor vores vision: At fremtidens sygepleje tager afsæt i borgerens egen kapacitet.

(Egen kapacitet forstås som borgerens egne forventninger og kompetencer, der bæres af borgerens livshistorie, fysiske og psykiske situation, sociale relationer og netværk, kriser, mestringsevne og strategier.)

At efterleve denne vision kræver kompetenceudvikling og ændring af såvel vores som borgernes mindset, og vi tror på, at det kun kan ske gennem en nytænkende og eksperimenterende tilgang.

Vores ambition er derfor:

 1. At tage afsæt i borgerens egen kapacitet, fordi det antages at sikre bedre kvalitet (fagligt, patientoplevet og organisatorisk) i sundhedsindsatsen, og det antages at bidrage til et optimeret ressourceforbrug.
 2. At udvikle den fremtidige faglighed i sygeplejen gennem en ny og innovativ form for kompetenceudvikling, således at sygeplejerskerne har kompetencerne til:
 • At se på og udfordre deres egen rolle.
 • At øge borgerens bevidsthed om egen kapacitet.
 • At give borgeren mulighed for aktivt at tage ansvar.
 • At inspirere andre faggrupper til at gøre det samme.

I de kommende 2 år engagerer vi os i en innovativ kompetenceudvikling, hvor vi løbende arbejder med prøvehandlinger. Prøvehandlingerne skal give os erfaringer og nye idéer til, hvordan vi i fremtiden kan møde borgerne på en sådan måde, at deres egen kapacitet altid bliver bragt i spil – og det uanset om vi står over for en borger med mange ressourcer eller med færre. En sådan form for kompetenceudvikling kræver en samtidig udvikling af de innovative ledelseskompetencer.

Vi vil vide, at vi har indfriet vores ambitioner, og at vores arbejde har været en succes i det øjeblik:

 1. Plejepersonalet møder borgerne på en sådan måde, at den enkelte borger aktivt kan bruge egne potentialer og kompetencer samt naturligt tager ansvar.
 2. Det nye samspil mellem borgeren og plejepersonale bidrager til at optimere ressourceforbruget i sundhedsindsatsten. Derudover, at initiativet understøtter arbejdet med Patientsikkert Sygehus og implementering af EPJ på Hospitalsenheden Horsens, fordi det angiver en overordnet vision for måden borgerne mødes på.
 3. Der i initiativet er sket implementering fra start på en sådan måde, at erfaringer fra innovationsarbejdet i Horsens danner platform for kompetenceudviklende initiativer på andre hospitaler, i relationerne til primærsektor, blandt andre faggrupper og i uddannelsesregi.
 4. Der er sket en udvikling af innovationskompetencer på tværs af organisationen for såvel ledere som personale. Den nytænkende og eksperimenterende tilgang har løftet ambitionen om dristighed.
 5. Det paradigmeskifte, som initiativet arbejder frem mod, har skabt en ny faglighed i sygepleje, har styrket den faglige stolthed og de nye måder at møde borgerne på. Initiativets fokus på borgerens egen kapacitet er integreret i de sundhedsfaglige uddannelsesforløb.

Anna Birte Sparvath, chefsygeplejerske HEH, 1. december 2011

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s